Học chứng khoán: Room nước ngoài

Room nước ngoài

Room nước ngoài của 30 cổ phiếu tiêu biểu thuộc nhóm VN-30 (Dữ liệu ngày 26/4/2013)

room-chart-1

room-chart-2

Bạn thấy gì qua biểu đồ trên ?

Những cổ phiếu hấp dẫn đều được nhà đầu tư nước ngoài mua đến cạn Room.

Nhận xét

Sân chơi của Việt Nam luôn có bóng dáng các cầu thủ ngoại. Theo dõi động thái mua bán, tham khảo danh mục của nhà đầu tư nước ngoài cũng là phương án hay, giúp lọc nhanh những cổ phiếu tiềm năng.

Hướng dẫn xem thông tin Room nước ngoài

Bạn có thể kiểm tra Room nước ngoài và theo dõi động thái mua bán của khối ngoại bằng cách … (nội dung ẩn)

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.