Học chứng khoán: Quan hệ công ty Mẹ – Con lằng nhằng

Phần 1: Quan hệ công ty Mẹ – Con lằng nhằng

(Click liên tục vào ngay giữa Slide để chuyển trang)

[hr color=”gray” border_width=”1px” ]

Phần 2: Sở hữu chéo : mục đích và hệ lụy ?

Nhận xét

Các công ty mẹ con có quan hệ chồng chéo thì cần tránh, nhưng vẫn nên xem xét trường hợp công ty con tách ra riêng hoặc công ty mẹ tan rã.

Lúc đang là công ty mẹ thì kết quả kinh doanh sẽ không cao, vì bị kìm hãm lẫn nhau khiến việc kinh doanh kém hiệu quả. Nhưng sau khi tách ra riêng, thì sẽ có một số công ty như được “trút bớt gánh nặng”, tăng trưởng rất tốt…

Bạn có thể thu thập tin tức liên quan đến quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con bằng cách … (nội dung ẩn)

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.