Khóa học Phân tích Kỹ thuật (Chứng khoán) Cơ Bản từ A đến Z

Được sự hưởng ứng nhiệt thành của Học viên, chúng tôi tiếp tục cho ra đời Khóa học “Phân tích Kỹ thuật (Chứng khoán)” với những nội dung sau :

Những học viên trước đây đã đăng ký Khóa học Phân tích cơ bản (PLAN 1) sẽ được hưởng ưu đãi giảm học phí khi chuyển khoản.

Các bạn liên hệ trực tiếp qua Email để được hướng dẫn đăng ký (nhớ dùng lại Email trước đây để chúng tôi dễ đối chiếu và áp dụng ưu đãi cho bạn)