Học chứng khoán: Lãnh đạo mua bán cổ phiếu

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu

(Bấm liên tục vào giữa Slide để chuyển trang)

Xem Thông tin lãnh đạo giao dịch (mua bán) cổ phiếu ở đâu

banlanhdao-2

Thường xuyên theo dõi động thái Doanh nghiệp hoặc Cổ đông nội bộ (chủ tịch, giám đốc,…) đăng ký mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp mình.

Bạn có thể xem các Tin tức đăng ký mua bán của cổ đông nội bộ bằng cách…

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.