Khóa Học Chứng Khoán Cơ Bản

Khóa Học Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản dành cho người mới bắt đầu

KẾT HỢP ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO và ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Kiến thức đầu tư Chứng Khoán chuyên sâu và Phương pháp đầu tư Chứng Khoán được sử dụng bởi các quỹ lớn trên thế giới
Cam kết hiệu quả và tính ứng dụng của khóa học Chứng Khoán
Tặng kèm danh mục cơ hội đầu tư tốt trong suốt 12 tháng
Lợi nhuận kỳ vọng danh mục 30% – 50%/năm. Cam kết hoàn lại 100% học phí

Khóa học 1 ngày Đầu tư chứng khoán chuyên sâu được tổng hợp từ các nguồn tham khảo, chương trình đào tạo về tài chính của các trường hàng đầu thế giới, kết hợp các phương pháp đầu tư nổi tiếng phổ biến từ Warren Buffet, CANSLIM với các phương pháp đầu tư Chứng Khoán hiện đại Smart Beta, Factor Investing đang được sử dụng bởi các quỹ lớn trên thế giới. Khóa học được thiết kế cô đọng, từ cơ bản đến nâng cao cho mọi đối tượng, đảm bảo học viên ứng dụng ngay vào việc đầu tư sau khóa học.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nhà đầu tư Chứng Khoán đã tham gia Thị Trường Chứng Khoán nhưng lợi nhuận không như kỳ vọng, chưa trang bị nền tảng kiến thức về đầu tư, chưa có quy trình lựa chọn cổ phiếu chuyên nghiệp
Nhà đầu tư Chứng Khoán kinh nghiệm trên Thị Trường Chứng Khoán muốn bổ sung, hoàn thiện kinh nghiệm đầu tư
Nhà đầu tư Chứng Khoán , quản lý quỹ muốn tìm hiểu về đầu tư định lượng (Quant. Investing, Factor Investing) ứng dụng vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Sử dụng kiến thức trang bị để nhận biết và sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư tốt luôn có trên thị trường.
Công ty niêm yết hoặc có kế hoạch niêm yết muốn hiểu hơn về đánh giá của nhà đầu tư về giá cổ phiếu, chiến lược huy động vốn.
NỘI DUNG, LỊCH HỌC

8:30 – 12:00: Các chủ đề

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam ngày càng đón nhận các cớ hội lớn chưa từng có
Cơ hội cho tìm thấy các công ty tăng trưởng trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Lựa chọn chiến lược đầu tư Chứng Khoán và tuân theo chiến lược đã chọn
Báo cáo tài chính – Kiến thức quan trọng cần nắm 3 bảng Kết Quả Kinh Doanh, Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
Vai trò của kiểm toán trong việc đảm bảo tính minh bạch thông tin của Báo Cáo Tài Chính
Hiểu và tính Các chỉ số tài chính quan trọng
Phân tích Cơ cấu nợ, vốn lưu động, dòng tiền, đầu tư dự án mới
Khác biệt giữa Lợi nhuận và Dòng tiền
Hiểu đúng về các loại cổ tức – cơ hội đầu tư Chứng Khoán từ thông tin cổ tức
Nhận biết các yếu tố góp phần cho sự tăng trưởng của một công ty
Tìm ra các công ty tăng trưởng trong gần 1400 công ty niêm yết
Lý thuyết tài chính về rủi ro của một cổ phiếu
Phân tích Rủi ro và Lợi nhuận – Tính lợi nhuận kỳ vọng khi biết rủi ro của cổ phiếu
Khác biệt giữa Lý thuyết và Thực tế về quan hệ giữa Rủi ro và Lợi nhuận
Đa số các quỹ lớn trên thế giới đầu tư Chứng Khoán theo phương pháp đầu tư theo rủi ro thấp (Low Volatility) – Vì sao cổ phiếu rủi ro thấp hay tăng giá
Tìm ra các công ty rủi ro thấp trong gần 1400 công ty niêm yết
12:00 – 13:00: Ăn trưa tại Khách sạn Bông Sen

13:00 – 17:30: Các chủ đề

Các mô hình xác định giá trị hợp lý của một cổ phiếu, phân tích EV/EBITDA, EPS, PE, ROIC, FCF
Ứng dụng định giá vào thực tế đầu tư Chứng Khoán
Cách sử dụng thông tin tham khảo trên thị trường, các nguồn tham khảo tin cậy
Sử dụng Phân tích kỹ thuật để lựa chọn điểm mua, điểm bán hợp lý
Phương pháp đầu tư Chứng Khoán theo quán tính giá (Momentum Investing)
Chốt lời sớm, vì sao đôi lúc nhà đầu tư không đạt lợi nhuận lớn khi có có hội đầu tư tốt
Chuyên sâu về Đầu tư Chứng Khoán theo theo xu hướng giá, ứng dụng trên nền tảng Đầu tư tăng trưởng và Đánh giá rủi ro
Mua và nắm giữ có phải là tối ưu nhất
Tâm lý đầu tư và Ứng dụng
Quản lý danh mục đầu tư Chứng Khoán
Phân tích cơ hội đầu tư Chứng Khoán từ Top 20 công ty đáp ứng các tiêu chí về Tăng trưởng, Xu hướng giá, Rủi ro thấp
Chiến lượt khi thực tế không như mô hình – Chốt lời, bảo toàn vốn, cơ cấu lại danh mục