Hướng dẫn Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến để mua bán cổ phiếu

Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

3 bước cần thực hiện:

  • Bước 1: Mở tài khoản tại công ty chứng khoán (Nhận ID và Password để đăng nhập)
  • Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản (chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp cho ngân hàng đặt tại công ty chứng khoán)
  • Bước 3: Giao dịch cổ phiếu (Đăng nhập vào hệ thống để đặt lệnh mua bán online)
Hướng dẫn Mở tài khoản trực tuyến

Một số công ty chứng khoán sau đây cung cấp dịch vụ mở tài khoản trực tuyến:

  1. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
  2. CTCP chứng khoán Vietcombank (VCBS)
  3. CTCP Chứng khoán FPT (FPTS)
  4. CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE)
  5. CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
  6. CTCP Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển (BSC)

Hoặc có thể trực tiếp đến các công ty chứng khoán gần nhà để mở tài khoản.

Hướng đẫn mua bán chứng khoán online

Hướng dẫn cách đặt lệnh giao dịch

Có 4 loại lệnh giao dịch được sử dụng như: … (Nội dung ẩn – Bạn sẽ xem được sau khi đăng ký tham gia Khóa học chứng khoán)