Học chứng khoán: Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE)

Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE)

(Click liên tục vào ngay giữa Slide để chuyển trang)

Tra cứu nhanh ROE ở đâu ?

Bạn có thể Tra cứu nhanh ROE của công ty bằng cách … (nội dung ẩn)

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.