Học chứng khoán: Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Margin)

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Margin)

(Click liên tục vào ngay giữa Slide để chuyển trang)

Ví dụ: Vinamilk cải thiện lợi nhuận gộp biên trong năm 2012

loinhuangop-vnm

Lợi nhuận gộp biên của VNM trong năm 2011 chỉ đạt 30,5% do chịu nhiều áp lực từ giá bột sữa nguyên liệu tăng cao (nguyên liệu bột sữa nhập khẩu chiếm 70-75% chi phí nguyên vật liệu của VNM). Lợi nhuận gộp biên của VNM năm 2012 cải thiện lên mức 34,2% nhờ giá bột sữa nguyên liệu giảm trong suốt cả năm này.

Nhận xét

Có học viên hỏi tôi rằng: “Khi so sánh doanh nghiệp với nhau, vì sao không so sánh số tiền mà lại so sánh tỷ suất ?”. Xin trả lời là: Cách so sánh tỷ suất sẽ sắp xếp tất cả các doanh nghiệp đó trên cùng một thang đo (tỷ số), điều này phản ánh chính xác hơn năng lực kinh doanh (bất chấp quy mô) của mỗi công ty.

Khi đọc BCTC thì điều nhà đầu tư quan tâm là: Doanh nghiệp đó có làm ăn có hiệu quả không? Tương lai của doanh nghiệp sẽ ra sao? Báo cáo kết quả kinh doanh thì đề cập đến quá khứ, còn bảng cân đối kế toán sẽ phản ánh tương lai của doanh nghiệp đó.

Tra cứu Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty ở đâu ?

Bạn có thể Tra cứu Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty bằng cách … (nội dung ẩn)

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.