Học chứng khoán: Cách chọn lựa cổ phiếu theo ngành nghề

Phần 1: Chọn ngành nghề khi đầu tư chứng khoán

(Bấm liên tục vào giữa Slide để chuyển trang)

[hr color=”dark-gray” ]

Phần 2: Nên chọn cổ phiếu của ngành gì ?

[hr color=”dark-gray” ]

Phần 3: Làm thế nào để biết một công ty thuộc ngành tăng trưởng tốt hay bấp bênh ?

Kết luận

Không có ngành nào xấu cả, chỉ có ngành tăng điểm hay giảm điểm, tùy thuộc vào chu kỳ kinh tế mà thôi. Vì vậy, không nên có thành kiến với bất cứ ngành nghề nào cả.

Một khi trả lời được câu hỏi : “Ngành nghề này có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới hay không ?” thì bạn sẽ tự quyết định được có nên đầu tư vào ngành đó hay không.

Câu hỏi: Xem danh sách các ngành và các công ty theo ngành đó ở đâu ?

Bạn có thể xem danh sách ngành và các công ty theo ngành đó bằng cách…

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.