Học chứng khoán: Chiến lược đầu tư chứng khoán và 4 bước để mua cổ phiếu

Phần 1: Chiến lược đầu tư chứng khoán

(Bấm liên tục vào giữa Slide để chuyển trang)

[hr color=”dark-gray” ]

Phần 2: Giới thiệu 4 bước để đầu tư vào 1 cổ phiếu nào đó

Giải thích thêm về “4 bước để đầu tư vào cổ phiếu”

Cách chọn cổ phiếu : Xem bài chương 2…

Cách chọn thời điểm mua bán : Xem bài chương 5…

[hr color=”orange” border_width=”5px” ]

Bài giảng này được trích từ Khóa học đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Dưới đây là một vài nhận xét của học viên về khóa học :

[ws_table id=”11″]

NoiGi-1

NoiGi-2

NoiGi-3

NoiGi-4

NoiGi-5

NoiGi-FB-1

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.